Do czego służy komora do badań w mgle solnej

Test w mgle solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym stosowanym aż do porównania odporności na korozję materiału poddanego działaniu wysokotemperaturowej mgły solnej względnie mgły solnej. Celem tego testu jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących odporności na korozję metali oraz metali powlekanych. Dowiedzmy się więcej o zastosowaniu tej komory testowej. Czytaj dalej, aby http://www.cieciora.pl dowiedzieć się więcej.

Po badaniu

Po wykonaniu tego testu, egzamin wizualne może egzystować użyte aż do oceny przydatności powłok, farb i metali do wytrzymania korozji czy też ekspozycji na zadatek morskie. Próbki umieszczane są w zamkniętej komorze solnej zaprojektowanej zgodnie z normą ASTM B117 tudzież wystawione na nieprzerwane akcja pośredniej mgły czy też strumienia roztworu słonej wody w trakcie próby natryskiwania.

Komora do badań w mgle solnej jest komorą badawczą, w której ocenia się biegłość materiału a jego warstwy ochronnej do przetrwania korozji natryskowej. Jest to zwłaszcza szybka, prawidłowo znormalizowana natomiast ogólnie powtarzalna metoda.

Normy międzynarodowe, takie podczas gdy ASTM B 117, są spełnione pod ręką zastosowaniu komór do badań w mgle solnej. Czas trwania próby uzależniony jest od odporności powłoki na korozję; im w wyższym stopniu odporna na korozję powłoka, tym dłuższy trwanie badania bez oznak zniszczenia.

Gdzie stosuje się komory aż do badań w mgle solnej?

Prawie każda biznes produkująca produkt, który będzie narażony na działanie środowiska korozyjnego, przypuszczalnie http://www.krzewicki.pl stosować spośród tych komór badawczych. Komory te mają funkcjonalne używanie w następujących branżach:

Lotnictwo oraz kosmonautyka – Samoloty bądź helikoptery, promy kosmiczne a statki kosmiczne poddawane są ciężkim warunkom, począwszy odkąd wahań temperatury, natomiast skończywszy na stanach próżni w przestrzeni kosmicznej.
Przemysł samochodowy – komponenty i części samochodowe cieszą się furt dużym popytem, a producenci tudzież dostawcy stoją przed poważnym wyzwaniem poprawy jakości swoich wyrobów. Komory badawcze umożliwiają skuteczną metodę testowania w celu zapewnienia bezpiecznego zaś przyjemnego funkcjonowania użytkowników końcowych. Testy korozyjne są niezbędne w celu części samochodowych, skoro mogą one wywołać unicestwienie http://www.stempin.pl całego pojazdu.
Sprzęt leczniczy – Ponieważ jest on kawa na ławę związany ze zdrowiem jednostki, utensylia medyczny musi być nieprzerwany a poczciwy zaufania.

Te komory eksperymentalne są powszechnie stosowane do prowadzenia różnych eksperymentów korozyjnych, które mogą być w użyciu od kilku godzin do miesięcy.

Pomaga owo określić, bądź produkt wytrzyma zadatek korozyjne, którym będzie poddawany. Ten forma testów http://www.szpyrka.pl może istnieć i wykorzystany do określenia, która akt produktu najprawdopodobniej ulegnie awarii w charakterze pierwsza, zaś w pewnych okolicznościach, jak powoli artykuł będzie działał.

Zalety komory solnej

Testy te są przeprowadzane na różnych materiałach, gdyż http://www.koszykowski.pl mogą egzystować wykonywane na materiałach nieosłoniętych albo pomalowanych.
W porównaniu aż do środowiska naturalnego, Chronos postępowanie jest minimalny. Budżet jest wąski oraz konieczne jest aplikowanie jednolitych materiałów.
W komorze wykonuje się oraz ankieta polerowania materiału a powierzchni. Można uznać uformowane produkty zaś wyposażone części, i wyniki badań są łatwe aż do zrozumienia.
Wyposażenie aż do badań charakteryzuje się precyzją a elastycznością niezbędną do spełnienia dzisiejszych rygorystycznych protokołów badań korozyjnych.
Urządzenie przypuszczalnie wyzwalać mgiełkę solną, wysoką wilgotność i suszenie powietrzem w określonej temperaturze w komorze.

W skrócie, jest to na to samo krótkie inicjacja do badań w komorze solnej. Mamy nadzieję, że ów materiał pomoże Ci lepiej poznać to urządzenie.