Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest asystent w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, użycie tego urządzenia wzrosło, głównie dzięki pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy intencja omówić o niektórych wspólnych zastosowań tudzież rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy źródło światła jest jednorodne, to jest modny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże znaczenie w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeżeli chodzi o projektowanie oraz oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się opis zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednakże daje spojrzenie na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one ulżyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą odciążyć w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest multum mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru natomiast skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy obecnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego grunt jest, by zrozumieć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten model urządzenia posiada stałą ośka poziomą zaś oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten gatunek jest wyposażony w stałą oś pionową tudzież dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać http://www.bronicki.pl, iż zarówno kategoria A jak i odmiana B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten gatunek jednostki jest używany do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii tudzież poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten odmiana charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, iż model C jest cieszący się popularnością jako struktury jednokolumnowe. Ten wersja struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl przedmiot biorąc, ten model jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej a innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome sukurs obrotowe i promieniowanie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był zwięzły deskrypcja zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ten artykuł pomoże Ci utrzymywać się w dużej mierze lepsze zrozumienie tych jednostek.