Kredytowanie szpitali jest podróżą, natomiast nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem gwoli każdej firmy, ażeby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd jakość opieki nie przypadkiem istnieć narażone na szkoda za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest wielce czynny natomiast działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych a technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, a uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pośrednictwem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności natomiast skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na krzyż wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, oraz oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, jak także prowadzi za sprawą przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest poręka wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych zaś skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która aktualnie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana bądź licencjonowana dzięki odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów a standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami aktualnie stosowanymi za pośrednictwem szpital
Analiza tudzież dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci między pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników oraz dać możliwość zobowiązanie z ich okolica natomiast inspirować oraz katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem tudzież stronami trzecimi.
Zapewnia wiara tudzież pewność wśród pacjentów w poprzek poręka im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą ciągle podnosić postać opieki http://www.przyjemski.eu i dawać możliwość kongruencja spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja zespół w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej może pozostać podjęta werdykt o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas jak wybieg aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, komplet czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.