Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub odbiornik EMI) jest jednym z w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem całokształt zaprojektowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane za pomocą oprzyrządowanie elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, równie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, no gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej zaś częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI albo analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na para rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem aparat elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie natomiast ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają wpływ na tok badania EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest podobnie jak przewodzony, podczas gdy zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby osiągać testy EMI?

Istnieje moc czynników, które powodują, że sposób EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna szkopuł w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją chociaż wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, gdyż zasilacze służą raczej jako „posłaniec” aniżeli zalążek problemów EMC.

Pozostaje coraz rzecz kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce spodni aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.