Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI tudzież czym jest platforma aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie odbiornik EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą kompleks kreślarski wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za sprawą akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, podobnie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ściśle mówiąc gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej zaś częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI bądź analizator widma.

Co owo jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez instrument elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie a ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają ranga na tok procedura EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane z wykorzystaniem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest w podobny sposób przewodzony, podczas gdy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby uzyskiwać testy EMI?

Istnieje niemało czynników, które powodują, iż strategia EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym z nich jest pozorna przeciwność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją chociaż wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i że o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, jako że zasilacze służą właściwie w charakterze „posłaniec” niż geneza problemów EMC.

Pozostaje jeszcze rzecz kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.